XI Niedziela Zwykła

15 czerwca 2024 szczecin 0

Święty Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 6 grudnia 2000 roku mówił do zgromadzonych: Głosząc Ewangelię o królestwie, Chrystus nawiązuje do świętych ksiąg, które […]

X Niedziela Zwykła

15 czerwca 2024 szczecin 0

Podczas ćwiczeń duchowych św. Ignacy Loyola zadał swoim współbraciom następujące pytanie: „Jakiej taktyki używa Szatan, aby najłatwiej zwieść ludzi i uczynić ich swoimi naśladowcami?”.   […]

IX Niedziela Zwykła

15 czerwca 2024 szczecin 0

Pewien rolnik, który ogłosił się ateistą, odwiedził księdza, by mu coś z ironią zakomunikować. – Proszę pana księdza – powiedział – w tym roku przeprowadziłem […]

VI Niedziela Wielkanocna

8 maja 2024 szczecin 0

Prawie cała dzisiejsza Ewangelia mówi o miłości. I dobrze, bo o miłości nigdy za dużo, zwłaszcza że jest jej tak mało w życiu rodzinnym, społecznym […]

V Niedziela Wielkanocna

8 maja 2024 szczecin 0

„Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali”. Jezus chce, by przyjaźń z Nim była dostrzegalna dla ludzi niewierzących i wyznawców innych […]

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

21 kwietnia 2024 szczecin 0

W Biblii wielokrotnie występuje sformułowanie: „Bóg jest Panem śmierci i życia”. W oryginalnym tekście autorzy natchnieni nigdy nie przestawiają tych dwu słów. Zawsze jest na […]