XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

7 lipca 2024 szczecin 0

Bóg przez swoje uniżenie podźwignął upadłą ludzkość. Liturgia pokazuje nam bezmiar tego uniżenia, wyrażającego się w zgodzie na pogardę, lekceważenie, odrzucenie i nieposłuszeństwo wobec słowa, które Bóg […]

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

29 czerwca 2024 szczecin 0

Bóg jest Bogiem życia… Pamiętamy tę scenę spod krzewu gorejącego… Kiedy Pan przedstawia się Mojżeszowi: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem […]

XI Niedziela Zwykła

15 czerwca 2024 szczecin 0

Święty Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 6 grudnia 2000 roku mówił do zgromadzonych: Głosząc Ewangelię o królestwie, Chrystus nawiązuje do świętych ksiąg, które […]

X Niedziela Zwykła

15 czerwca 2024 szczecin 0

Podczas ćwiczeń duchowych św. Ignacy Loyola zadał swoim współbraciom następujące pytanie: „Jakiej taktyki używa Szatan, aby najłatwiej zwieść ludzi i uczynić ich swoimi naśladowcami?”.   […]

IX Niedziela Zwykła

15 czerwca 2024 szczecin 0

Pewien rolnik, który ogłosił się ateistą, odwiedził księdza, by mu coś z ironią zakomunikować. – Proszę pana księdza – powiedział – w tym roku przeprowadziłem […]