II Niedziela po Objawieniu Pańskim

16 stycznia 2022 szczecin 0

Dzisiejsza Ewangelia opisuje wydarzenie, które miało miejsce na weselu w Kanie Galilejskiej. To wydarzenie zostało zaliczone przez Jana Pawła II do różańcowych tajemnic światła jako druga […]

OBJAWIENIE PAŃSKIE

5 stycznia 2022 szczecin 0

Od wizji proroka do wydarzenia w Betlejem Kościół zaprasza nas dziś, abyśmy jeszcze raz przebyli drogę do Betlejem, do Bożego Dziecięcia. Przewodnikami w tym pielgrzymowaniu […]